Дошкільний навчальний заклад №28

/Files/images/veresen_2017/94936439b7.gif

/Files/images/storya/10989410.gif

/Files/images/prapor-ukrayini-strichka-z-kalinoj-ta-kvitami (1).png

/Files/images/anmatsya/7187.gif

/Files/images/papka4/Шановні батьки 2.gif

/Files/images/та гості.gif

/Files/images/papka4/Вітаємо вас.gif

/Files/images/moya_nova/7187.gif

/Files/images/imgonline-com-ua-Resize-wAculAXAU6f.jpg

/Files/images/anmatsya/7187.gif

Щаслива малеча спішить до садка,
Двері "Калинка" всім відчиня.
Радо малечу свою зустрічає
Дитинство щасливе їм обіцяє.
Дитинство - це щастя, це радісний сміх,
Садочок "Калинка" скликає усіх!

/Files/images/anmatsya/7187.gif

/Files/images/imgonline-com-ua-Resize-dYsmsGtUAVXrOYK.jpg

/Files/images/anmatsya/7187.gif

" Щоб навчити вихованців доброти ,

шлях до кожного сердечка слід знайти "

/Files/images/imgonline-com-ua-Resize-GQu3YMoEXk953BlM.jpg
/Files/images/2013-07-29 17.38.41.jpg/Files/images/2013-07-29 17.35.38.jpg

/Files/images/anmatsya/7187.gif

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 25.05.2017 № 01-16/338

Керівникам навчальних закладів

Управління освіти просить розмістити на дошках оголошень, сайтах навчальних закладів оголошення:

«До уваги батьків учнів та вихованців!

Управління освіти Ужгородської міської ради інформує, що керівники навчальних закладів зобов`язані проводити урочисті заходи, пов`язані із закінченням навчального року, в межах закладу та без залучення батьківських коштів, забезпечивши дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протипожежних норм, вимог техніки
безпеки.

Начальник управління О. Бабунич

/Files/images/anmatsya/7187.gifПоложення про електронну реєстрацію дітей дошкільних закладів м.Ужгорода

«Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 08.02.2017р. №29 «Про електронну реєстрацію дітей дошкільного віку до ДНЗ та НВК м. Ужгорода з 1 квітня 2017 року введено міську електронну реєстрацію в дошкільні навчальні заклади та дошкільні групи навчально-виховних комплексів міста Ужгород. Ознайомитися з Положенням можна на сайтах Ужгородської міської ради, управління освіти, сайтах дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів міста.

З 1 квітня 2017 року батьки можуть подати електронну заявку з метою реєстрації дитини на зарахування в ДНЗ або НВК міста Ужгород на сайті Ужгородської міської ради, через рубрику «кабінет ужгородця»»

Однак у зв`язку з обов`язковою умовою ідентифікації особи через електронний цифровий підпис або BankID ( спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та iнших послуг через Інтернет), здійснюється прийом заяв у відповідності до Закону України «Про звернення громадян»

/Files/images/anmatsya/7187.gif

«ПОГОДЖЕНО »

на колегії Управління освіти

Ужгородської міської ради

Протокол № 1 від 02.03.2016 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Управління освіти

Ужгородської міської ради

О.Ю. Бабунич

СТАТУТ

Дошкільного навчального закладу № 28

загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

Ужгород 2016

1. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад № 28 загального розвитку (далі дошкільний заклад) управління освіти Ужгородської міської ради Закарпатської області.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 88017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Добролюбова 4 а ; тел.: 3 – 14 – 22 , 3 – 10 – 37 .

1.3. Засновник дошкільного закладу : засновником ДНЗ № 28 є Ужгородська міська рада в особі управління освіти, Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради ІІ сесії ХХІІ скликання від 01.02.1995 року.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Порядком комплектуванням дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 р. №240/165, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 11.04.2006 р. №414/12288, наказом Міністерства освіти і науки від 24.04.2003р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка .

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіт.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством, державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереженням матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Групи комплектуються за віковими ознаками:

- від 2 р. до 3 р. – 1 група

- з 3 р. до 6 р. – 5 груп

2.2. Наповнюваність груп здійснюється відповідно до чинного законодавства України

2.3. Для зарахування дитини в дошкільний заклад потрібно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- заява батьків або осіб, які їх замінюють, до завідувача дошкільним закладом;

- копію свідоцтва про народження дитини.

2.4. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі хвороби, карантину, санітарного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період ( 75 днів ).

2.5. Відрахування дітей з дошкільного закладу здійснюється:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

- якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше місяця.

2.6. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх заміняють складає 7 (сім) днів.

3. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом дванадцяти годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо. Режим роботи дошкільного закладу встановлюється місцевими органами державної виконавчої влади з урахуванням потреб батьків .

3.2. Щоденний режим роботи дошкільного закладу : початок - о 700 годині, закінчення – о 1900 годині.

4. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу та погоджується з управлінням освіти Ужгородської міської ради .

4.4. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з Ужгородською міською санітарно-епідемічною службою.

4.5. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.6. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно програмового забезпечення Базового компоненту дошкільної освіти.

4.7. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

- формування національної самосвідомості у процесі ознайомлення дошкільнят з рідним краєм.

- формування еколого-валеологічної освіти та культури;

- забезпечення необхідної життєвої компетентності, адекватної зорієнтованості дітей – шести річок перед вступом у школу;

- збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей.

4.8. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги на підставі угоди з батьками або особами, які їх замінюють.

5. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється організаціями, фірмами, які виграли тендер, при наявності сертифікатів якості продукції.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 4-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медсестру та завідуючу дошкільним закладом.

6. Медичне обслуговування у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється лікарем - педіатром Ужгородської міської дитячої поліклініки на безоплатній основі та медичною сестрою дошкільного закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально – профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, контролює проходження медичного огляду працівниками дошкільного закладу.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, діти шестирічного віку, завідувач, педагогічні працівники, медсестра, помічники вихователів, технічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: преміювання, нагородження грамотами, оголошення подяки.

7.3. Кожна дитина має право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків та осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язані :

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку до 10 числа кожного місяця;

- своєчасно повідомляти дитячий заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- реагувати на рекомендації та зауваження завідувачки дитячого закладу, педагогічних працівників стосовно виховання та навчання дітей.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу або середню спеціальну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь в методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки чи бути членами інших об’єднань громадян , діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні, медична сестра та інші працівники приймаються на роботу керівником дошкільного закладу.

7.11. Всі працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарно та епідемічного благополуччя населення» проходять періодично (1 раз на 6 місяців) безоплатні медичні огляди.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – Управлінням освіти Ужгородської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, яка призначається і звільняється з посади засновником або уповноваженим ним органом з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України « Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за положенням із засновником дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних , протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність заснованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідуюча , педагогічні, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів та бути запрошеними громадські організації з правом дорадчого голосу, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

8.4. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом.

Педагогічна рада :

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педради – не менше 4-х разів на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх .

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають її оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.6. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу . Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносять пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

9. Майно дошкільного закладу

9.1. Майно дошкільного закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Ужгорода і закріплюється за дошкільним закладом на праві оперативного управління. Органом управління майна закладу є Засновник - Ужгородська міська рада. Будь - які дії щодо майна закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь- яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, дошкільний заклад здійснює відповідно до рішень Засновника.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту закладу.

10.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- кошти міського бюджету;

- кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільних закладів;

- кошти, одержані від громадян за подання платних послуг у галузі освіти;

- добровільні грошові внески й спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян і фізичних осіб.

10.3. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням, наданою територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, установчими документами.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний засновникові.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснює Управління освіти Ужгородської міської ради.

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Управлінням освіти Ужгородської міської ради.

12. Порядок ліквідації та припинення діяльності дошкільного закладу

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2. Реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника, або рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.4. Ліквідація дошкільного закладу проводиться призначеною засновником ліквідаційною комісією. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами дошкільного закладу. Ліквідаційна комісія оцінює майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів дошкільного закладу, третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає засновнику або суду.

12.5. При ліквідації дошкільного закладу питання про використання майна і коштів дошкільного закладу вирішується у встановленому чинним законодавством України порядком. Кошти та майно можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду.

12.6. Ліквідація дошкільного закладу вважається завершеною, а заклад припиняє свою діяльність з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про ліквідацію закладу.

Завідувач ДНЗ № 28 Л.І. Рубіш

/Files/images/anmatsya/7187.gif

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови Закарпатської обласної державної адміністрації 26.01.2018 Ужгород №44_ Про отримання комунальними закладами дошкільної та загальної середньої освіти Закарпатської області ліцензії на освітню діяльність без проходження процедури ліцензування

/Files/images/anmatsya/7187.gif

/Files/images/sm/IMG_20181102_113516.jpg

/Files/images/sm/IMG_20181102_113527.jpg

/Files/images/sm/IMG_20181102_113537.jpg

/Files/images/sm/IMG_20181102_113552.jpg

/Files/images/sm/IMG_20181102_113604.jpg

/Files/images/sm/IMG_20181102_113614.jpg

/Files/images/anmatsya/7187.gif

/Files/images/28jn.jpg

/Files/images/anmatsya/7187.gif

Наш садок " Калинка " надійний друг дитини , педагога і родини .

Шановні батьки та відвідувачі !

Облік дітей у мікрорайоні ДНЗ № 28 відбуваеться згідно чинного законодавства України .

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ № 116

24 квітня 2017 року Ужгород

Про організацію обліку дітей дошкільного і шкільного віку

На виконання статті 19 Закону України "Про дошкільну освіту", статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування", Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646, листа МОН «Про організацію обліку дітей дошкільного віку 07.05.2007 р. N 1/9-263 з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного і шкільного віку:

НАКАЗУЮ:

1. Визначити території для проведення обліку дітей дошкільного і шкільного віку та закріпити їх за закладами освіти згідно з додатком 1.

2. Визначити території обслуговування та закріпити їх за загальноосвітніми навчальними закладами згідно з додатком 2.

3. Визначити території обслуговування та закріпити їх за дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами, в складі яких є дошкільні групи, згідно з додатком 3.

4. Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного і шкільного віку, призначити уповноважених осіб для виконання даної роботи згідно з додатком 4.

5. Затвердити заходи щодо проведення в навчальних закладах міста обліку дітей дошкільного і шкільного віку згідно з додатком 5.

6. Призначити головного спеціаліста управління освіти Шляхту Н.М. відповідальною за проведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку в м. Ужгороді.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу шкіл та дошкільних закладів управління освіти Дудинець Ж.І.

Начальник управління освіти О.Бабунич

ІНСТРУКЦІЯ
з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Загальні положення


З метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти щороку проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку.


 1. Обліку підлягають діти і підлітки віком від 6 до 18 років та діти, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що постійно проживають на території України.

 2. Облік дітей і підлітків шкільного віку організовують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування.
  Необхідну допомогу у проведенні обліку в межах своєї
  компетенції надають органи державної статистики, внутрішніх справ,
  служби у справах неповнолітніх.
  Координацію роботи з обліку дітей і підлітків, її методичне
  забезпечення здійснює Міністерство освіти і науки.

  4. ^ Друкування бланків списків дітей і підлітків шкільного
  віку і забезпечення ними районних, районних у м. Києві та
  Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування
  здійснюють органи управління освітою. Друкування бланків
  відповідної форми статистичної звітності та забезпечення ними
  осіб, що відповідають за складання звітів, здійснюють органи
  державної статистики.
  Порядок проведення обліку дітей і підлітків
  шкільного віку

  5. Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку
  дітей і підлітків шкільного віку районні, районні у мм. Києві та
  Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого
  самоврядування щороку здійснюють такі заходи:

  1) призначають уповноважених з числа працівників
  житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних та
  житлових кооперативів, об'єднань (товариств) співвласників
  багатоквартирних будинків, навчальних закладів, органів внутрішніх
  справ, служб у справах неповнолітніх для виконання роботи,
  пов'язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку. У разі
  потреби можуть утворюватися робочі групи;

  2) організовують і проводять щороку у період з 25 квітня по
  15 травня інструктаж для осіб, що відповідають за складання
  списків дітей і підлітків шкільного віку, а також забезпечують їх
  бланками списків;

  3) визначають території обслуговування і відповідним рішенням
  закріплюють їх за загальноосвітніми навчальними закладами, за
  винятком гімназій, ліцеїв, колегіумів, приватних шкіл,
 3. спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням
  окремих предметів з першого класу.
  6. Складання списків, їх уточнення щороку здійснюється
  уповноваженими районних, районних у мм. Києві та Севастополі
  держадміністрацій разом з органами місцевого самоврядування у
  період з 15 травня по 15 серпня.
  Кожний список використовується аж поки внесеним до нього
  підліткам виповниться 18 років.

  7. Списки дітей і підлітків шкільного віку складаються у двох
  примірниках за формою згідно з додатком 1 окремо на: дітей, яким
  до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, і дітей та
  підлітків, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 6 - 18
  років (на кожний рік народження окремо), на підставі списків
  первинного обліку громадян, що зберігаються у
  житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях
  житлово-будівельних кооперативів, органах місцевого
  самоврядування.
  Списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового
  та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей,
  що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а
  також тих, які не можуть навчатися за висновками
  психолого-медико-педагогічних консультацій, щороку складаються
  цими консультаціями у двох примірниках за формою згідно з додатком
  2 і не пізніше ніж 20 серпня передаються до відділів освіти
  районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій
  (далі - відділи освіти).

  8. Після уточнення зазначені в абзаці першому пункту 7 цієї
  Інструкції списки затверджуються рішенням районної, районної у
  мм. Києві та Севастополі держадміністрації і не пізніше ніж 20
  серпня один примірник передається до відділів освіти.
  Відповідальність за зберігання у контрольному стані списків
  дітей і підлітків шкільного віку несуть районні, районні у
  мм. Києві та Севастополі держадміністрації разом з органами
  місцевого самоврядування.

  9. Відділи освіти не пізніше ніж 25 серпня поточного року
  надають списки дітей і підлітків шкільного віку загальноосвітнім
  навчальним закладам згідно з їх закріпленням за територіями
  обслуговування.

  10. Директори загальноосвітніх навчальних закладів щороку до
  5 вересня на підставі списків забезпечують перевірку явки дітей і
  підлітків до загальноосвітнього навчального закладу і до 10
  вересня повертають ці списки відділам освіти з відмітками про те,
  чи з'явилися учні на навчання, разом з довідками з місця навчання
  тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших
  навчальних закладах.

  За наявності у загальноосвітньому навчальному закладі учнів,
  які проживають на закріпленій за цим закладом території

  обслуговування і яких не було включено до списку, директор подає
  додатковий список таких учнів у двох примірниках до відділу
  освіти, який надсилає один примірник до відповідної районної,
  районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

  11. На підставі списків, отриманих від загальноосвітніх
  навчальних закладів, списків дітей і підлітків з вадами розумового
  та фізичного розвитку і списків дітей і підлітків, які не можуть
  навчатися за висновками психолого-медико-педагогічних
  консультацій, відділи освіти складають статистичні звіти за
  затвердженою формою про кількість дітей і підлітків шкільного
  віку, які фактично приступили до навчання, та подають їх до
  районних відділів статистики.

  12. Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське
  та Севастопольське міські управління статистики на підставі
  отриманих від районних відділів статистики звітів складають
  зведені звіти і подають в установлені терміни відповідно Головному
  міжрегіональному інформаційному центру Держкомстату України, Раді
  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
  Севастопольській міським держадміністраціям.
  Документація з обліку дітей і
  підлітків шкільного віку

  13. Загальноосвітній навчальний заклад повинен мати:
  рішення відповідної районної, районної у мм. Києві та
  Севастополі держадміністрації або органу місцевого самоврядування
  щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами
  території обслуговування;
  книгу обліку учнів;
  класні журнали;
  особові справи учнів;
  список учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня
  (із зазначенням причини).

  14. У разі коли учень протягом поточного навчального року
  вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному
  закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх
  замінюють, із зазначенням причини вибуття.
  У разі переходу учня для здобуття загальної середньої освіти
  до іншого навчального закладу подаються такі документи:
  заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини
  (підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини);
  довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до
  іншого навчального закладу;
  учнівський квиток.

  15. Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній
  навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення
  батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на
  уроках.
  Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня
  протягом навчального року.

  16. Відділ освіти забезпечує збереження:
  списків дітей і підлітків шкільного віку разом з довідками з
  місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в
  інших навчальних закладах;
  списків дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового
  та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей,
  що потребують соціальної допомоги і соціальної реабілітації, а
  також тих, які не можуть навчатися за висновками
  психолого-медико-педагогічних консультацій.
  Контроль за здобуттям повної загальної
  середньої освіти

  17. Контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти
  здійснюють районні, районні у мм. Києві та Севастополі
  держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

  18. Директор загальноосвітнього навчального закладу вживає
  заходів до реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які
  постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом
  території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої
  освіти, а саме:
  здійснює постійний контроль за відвідуванням навчального
  закладу, з'ясовує причини відсутності на уроках. У разі
  відсутності учня понад 10 днів, а також неможливості продовження
  ним навчання у загальноосвітньому навчальному закладі складає
  відповідний акт та надсилає його до відділу освіти, який у свою
  чергу повідомляє про це службу у справах неповнолітніх;
  організовує роботу з надання допомоги у засвоєнні навчального
  матеріалу учням, які тривалий час не відвідували навчальний
  заклад.

  19. Органи управління освітою, загальноосвітні навчальні
  заклади, органи внутрішніх справ і служби у справах неповнолітніх
  зобов'язані систематично вести у межах своєї компетенції
  роз'яснювальну роботу серед населення щодо обов'язковості здобуття
  дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

  Додаток 1
  до Інструкції з обліку дітей
  і підлітків шкільного віку  СПИСОК
  дітей і підлітків віком від 6 до 18 років
  та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років
  _____________ року народження
  ------------------------------------------------------------------
  N |Номер |Адреса |Прізвище,|Прізвище, |Навчання |Дані про
  з/п|господар-|дитини |ім'я та |ім'я та |за рока- |тих, які не
  |ства в |(підліт-|по бать- |по бать- |ми - наз-|навчаються
  |погос- |ка) - |кові од- |кові, |ва нав- |(зазначити,
  |подарсь- |вулиця, |ного з |стать, |чального |скільки кла-
  |кій кни- |номер |батьків |число, |закладу, |сів закінчив
  |зі сіль- |будинку |або осіб,|місяць, |клас |і причини
  |ради (для|і |які їх |рік наро- | |невідвідува-
  |сільської|квартири|замінюють|дження | |ння навчаль-
  |місцевос-| | |дитини | |ного закла-
  |ті) | | |(підлітка)| |ду), у тому
  | | | | | |числі за
  | | | | | |висновками
  | | | | | |психолого-
  | | | | | |медико-педа-
  | | | | | |гогічних
  | | | | | |консультацій
  ------------------------------------------------------------------
  -----------------------------
  Примітка. Підписується щороку керівником житлово-експлуатаційної
  організації (правління житлово-будівельного кооперативу) чи органу
  місцевого самоврядування, уповноваженим та директором
  загальноосвітнього навчального закладу.

  Додаток 2
  до Інструкції з обліку дітей
  і підлітків шкільного віку


  СПИСОК
  дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей,
  яким до 1 вересня виповнюється 5 років, з розумовими
  та фізичними вадами, які повинні навчатися, а також
  тих, які не можуть навчатися
  ____________ року народження
  ------------------------------------------------------------------
  N |Адреса дитини|Прізвище, ім'я|Прізвище, ім'я |Висновок психоло-
  з/п|(підлітка) - |та по батькові|та по батькові,|го-медико-педаго-
  |вулиця, номер|одного з бать-|стать, число, |гічної консульта-
  |будинку і |ків або осіб, |місяць, рік на-|ції

  |квартири |які їх замі- |родження дитини|
  | |нюють |(підлітка) |
  ------------------------------------------------------------------
  -----------------------------
  Примітка. Підписується керівником психолого-медико-педагогічної
  консультації.
  На допомогу класному керівнику. Надання пояснень про причину відсутності на уроках
  Постановою № 646 Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року затверджено «Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку…», в п.15 якої значиться: Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють про причину відсутності на уроках. Довідка та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.
  Про необхідність надання цих довідок та письмових пояснень учнями в школу класний керівник неодноразово пояснює як учням, так і батькам. Медичні довідки, як правило, надаються, оскільки є факти звернення до медичних установ. Але письмові пояснення часто затримуються, в тому числі через те, що деякі учні приховують факти прогулів уроків. Доводиться неодноразово нагадувати про письмові пояснення учням і батькам, записувати в щоденники і телефонувати, пояснюючи заново всі формальні вимоги щодо надання пояснень. Пропоную дві мої письмові розробки, які дозволяють в значній мірі вирішити вказані проблеми і вже перевірені на практиці в школі протягом кількох років. Їх можна також віднести до елементів наукової організації праці, які зберігають класному керівнику значну частину часу для більш важливих справ порівняно зі щоденним телефонним нагадуванням батькам про пропуски їхніми дітьми уроків.
  На двох листах формату А4 з різними таблицями по змісту в кожній графі набрано по 2 різних повторних тексти ( прошу редакцію надрукувати таблиці без розриву по сторінкам повним форматом, щоб вчителі і учні могли їх копіювати на ксероксі, якщо відсутній комп’ютер для переробки). За рахунок полів за допомогою комп’ютера можна збільшити кількість граф в таблиці.
  Лист, де є посилання на відповідну постанову, класний керівник розрізає і вклеює одну графу в щоденники учнів ще на початку навчального року або при першому письмовому нагадуванні батькам про пропущені учнем уроки. Якщо батьки так і не надають пояснень, можна через тиждень повторно без зайвих слів вклеювати нагадування батькам.
  Другий лист учні і батьки використовують за власним бажанням, при необхідності відрізуючи одну записку. Він є також на шкільному ксероксі. Є дві суттєві переваги його використання. Перша – батькам задається відповідна форма пояснення і їм не потрібно думати над її складанням. Не секрет, що серед батьків є багато колишніх учнів з початковим рівнем знань і вмінь, для яких написати пояснення проблема. Друга – такі пояснення охайні і займають мало місця в особових справах учнів на відміну від тих, що батьки пишуть повністю від руки на будь яких листах і навіть клаптиках паперу. Папка з особовими справами учнів у великих класах наприкінці навчального року з такими невеликими поясненнями все-таки має менші розміри і закривається.


Постанова № 646 Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку… п.15. Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють про причину відсутності на уроках. Довідка та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

/Files/images/anmatsya/7187.gif

/Files/cvet9.gifДякуємо EDUkIT за наш сайт!

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Грудень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31