/Files/images/sm/IMG_20190222_095536.jpg

Ліцензійна справа

на провадження освітньої діяльності

за рівнем дошкільної освіти

закладу дошкільної освіти № 28 загального розвитку

Ужгородської міської ради Закарпатської області

Ужгород, 2019

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

вул. Добролюбова, 4 а, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000.
, тел.: 64-14-22;

web-сайт: dnz28.edukit.uz.ua; e-mail: dnz28uzhgorod@i.ua; код ЄДРПОУ 35045548

№4 Закарпатська обласна

державна адміністрація

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності

за рівнем дошкільної освіти

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.

Здобувач ліцензії (ліцензіат): заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Керівник: директор закладу дошкільної освіти, Рубіш Любов Іванівна

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний код юридичної особи 35045548

Організаційно-правова форма комунальний заклад

Форма власності комунальна власність

Орган управління управління освіти Ужгородської міської ради

Місцезнаходження: вул. Миколи Добролюбова, буд.4а, місто Ужгород, Закарпатська область, 88000

Місце провадження освітньої діяльності вул. Миколи Добролюбова, буд.4а, місто Ужгород, Закарпатська область, 88000

Номер телефону (0312)64-10-36, адреса електронної пошти dnz28uzhgorod@i.ua

Поточний рахунок 31558209195037 у ГУДКСУ у м.Ужгород Закарпатської

(найменування банківської установи)

області

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.

Директор закладу дошкільної освіти

__________

(підпис)

Л.Рубіш

(ініціали та прізвище)

ОПИС

документів, що подаються для одержання ліцензії

на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Повне найменування закладу освіти заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Рівень освітньої діяльності здобуття дошкільної освіти

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

наявна

2. Копії установчих документів закладу дошкільної освіти № 28 (витягу з рішення Ужгородської міської ради 11 жовтня 2018 року № 1289 «Про зміну назв та затвердження Статутів освітніх закладів міста», статуту та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)

наявні

3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)

відсутня

4. Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти необхідного для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці

наявне

5. Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу дошкільної освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

наявне

6. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (документа про вищу освіту)

наявна

Закарпатська обласна державна адміністрація

Письмове зобов'язання

щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу

дошкільної освіти необхідного для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти,

забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці

Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – ЗДО) забезпечений працівниками у кількості не меншій, ніж визначено Типовими штатними нормативами закладів дошкільної освіти, що затверджені в установленому порядку, та вихователями, які безпосередньо задіяні у проведенні освітньої діяльності, - відповідно до затвердженої освітньої програми.

У ЗДО немає вакантних посад.

Усі педагогічні працівники отримали відповідну освіту.

Кожен працівник ЗДО відповідно до вимог чинного законодавства пройшов обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображено в його особистій медичній книжці.

ЗДО забезпечений приміщеннями, харчоблоком та спортивним майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної культури.

Майно ЗДО передано йому в оперативне управління відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, безпека життєдіяльності дітей та охорони праці відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347).

Директор закладу дошкільної освіти

__________

(підпис)

Л.Рубіш

(ініціали та прізвище

Закарпатська обласна державна адміністрація

Письмове зобов'язання

щодо забезпечення безперешкодного доступудо будівель, приміщень

закладу дошкільної освіти для дітей з інвалідністю

та інших маломобільних груп населення

У закладі дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області забезпечено безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначене документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат (або відповідною установою, уповноваженою на проведення обстежень).

Директор закладу дошкільної освіти

__________

(підпис)

Л.Рубіш

(ініціали та прізвище)

Кiлькiсть переглядiв: 185

Коментарi